CS | EN

Cenová AKCE pro dlouhodobé pronájmy nad 15 dní! Více informací

800 220 230

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost CANIS PROTRADE s.r.o. se sídlem U valu 862/2, Praha 6 chrání veškeré osobní údaje, které zpracovává a považuje je za důvěrné a nakládá s nimi v souladu s předpisy v oblasti ochrany osobních dat a údajů.

CANIS PROTRADE s.r.o. shromažďuje a uchovává Vaše osobní údaje pro výkon podnikatelské činnosti. Ke zpracování osobních údajů dochází ze strany CANIS PROTRADE s.r.o. při plnění smluv a právních zájmů společnosti.

Osobní údaje, které zpracováváme:

Ke zpracování osobních údajů dochází manuálně pověřenými zaměstnanci společnosti CANIS PROTRADE s.r.o. Společnost je povinna v zákonem stanovených případech předat osobní údaje orgánům činných v trestním řízení.

Doba uchování osobních údajů:

V případě smluvního plnění 5 let. V případe zasílání obchodních sdělení 3 roky.

Práva subjektů osobních údajů: